Toekomst voorspellen?

Het doel van voorspellingen is tegenwoordig niet om te ontdekken wat het lot heeft bepaald en dat te accepteren.Voorspellingen hebben meer te maken met het verwerven van inzicht in de aard van de tijd, de waarschijnlijkheid van onverwachte wendingen en verrassende veranderingen, en wat zelfs nog belangrijker is, hoe iemand waarschijnlijk zal reageren. De taak is om dat alles vast te stellen en een bewuste, goed geïnformeerde beslissing uit vrije wil te nemen, een beslissing waarin voorspellingen worden onderkend als waarschijnlijke ontwikkelingen. Dit, in combinatie met inzichten in je karakter en de neigingen die blijken uit je persoonlijke horoscoop, bieden het voordeel dat je gewaarschuwd bent waarmee in feite de vrije wil wordt versterkt.

De ironie is daarom dat iemand die op zoek gaat naar voorspellingen, van welke aard ook, in feite meer zeggenschap heeft over zijn lot dan iemand die ze uit de weg gaat. Iemand die dergelijke voorspellingen negeert kan wel denken dat hij vrij is van invloeden van buitenaf. Maar niemand staat los van de invloed van de cycli in de natuur en zijn eigen reacties op zaken die hij het hoofd moet bieden. Met astrologische voorkennis kun je beter door het leven navigeren en alle kansen en mogelijkheden van het leven benutten. Ware kracht komt niet voort uit ontkenning van de ritmes van het heelal. Ze komt voort uit respect voor hun grootsheid en door hun voorboden waar te nemen, te begrijpen en te respecteren, en pas als dat is gebeurd je beslissingen te nemen.